+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Система за Управление на Плащанията

Телеком сектор

Система за управление на парични средства, плащания, управление на депозити, продажба на услуги и оборудване, предоставяни от водещ телекомуникационен оператор. Плащанията могат да се осъществяват както в брой, посредством дебитна или кредитна карта и чрез депозит, така и комбинирано. Системата работи 24/7 и обслужва над 800 потребители ежедневно. Архитектурата на Системата е базирана на услуги (Service-oriented), като системата е интегрирана с няколко големи външни системи.

Техническа имплементация

За изграждане на системата са използвани средствата на Java Enterprise Edition (Java EE). Java Enterprise Edition е стандартна платформа за изграждане на приложения от корпоративен клас, която използва езика за програмиране Java. Въз основа на солидната основа на Java Platform, Standard Edition (Java SE), Java EE добавя библиотеки и системни услуги, които поддържат:
  • Скалируемост;
  • Достъпност;
  • Сигурност;
  • Цялостност.
Бизнес логиката на системата е изградена посредством технологиите на Enterprise JavaBeans (EJB). За изграждане на динамичния потребителски интерфейс са използвани Java ServerPages (JSP). За създаване и представяне на справките са използвани Jasper Reports. Уеб услугите са SOAP базирани посредством JAX-WS.

Архитектура на Системата