+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Интеграционна Среда за Обмен на Информация

Публичен сектор

Интеграционна Среда за Обмен на Информация (ИСОИ) в рамките на държавна администрация. Предварително дефинирани и регистрирани в ИСОИ структурирани документи могат да се предоставят на заинтересованите системи, при задаване на определени критерии от тяхна страна. Предоставя лесен интерфейс за интеграция на допълнителни системи за обмен на документи. Всяка една система може да заяви документ от ИСОИ. Намирането на съответната система, администрираща търсения документ и изпращането му на заявяващата система, се извършва от ИСОИ.

Техническа имплементация

За изграждането на ИСОИ са използвани средствата на Java EE, осигуряващи:
  • Скалируемост;
  • Достъпност;
  • Сигурност;
  • Цялостност.
За техническа реализация на системата са използвани технологиите:

  • Enterprise JavaBeans (EJB) – имплементиране на бизнес логика на ИСОИ;
  • JavaServer Faces (JSF) – създаване на динамичен потребителски интерфейс;
  • Java Persistence API (JPA) – за осъществяване на модела на данните и връзка с базата от данни;
  • JAX-WS – изграждане на SOAP уеб услуги;
  • Enterprise Service Bus (ESB) – комуникация между интегрираните системи, реализиращ цялостната service-oriented архитектура на системата. ESB е платформено независим, което осигурява възможността за високата степен на интеграция с голям брой информационни системи.

Архитектура на Системата