+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Java софтуерни инженери

Отговорности:

 • Формулиране на техническите изисквания;
 • Участие във формулирането на бизнес изискванията в сътрудничество със собственика на продукта;
 • Развитие на стабилни, устойчиви, скалируеми и лесно за поддържане системи;
 • Производство на юнит тестове и поддържане на добро качество на код;
 • Включване и участие в процеса SCRUM.

Изисквания:

 • 3+ години професионален опит, Java EE;
 • Опит с EJB, JPA, JSF;
 • Добро познаване на Web Services (JAX-WS);
 • Добро познаване на датабази / SQL;
 • Добро владеене на английски език (писмен и говорим);

Допълнителни предимства:

 • Опит с HTML, CSS, JavaScript, JQuery, JSON;
 • Познаване на Restful Web Services (JAX-RS).

Кандидайтствайте за тази позиция:

CV: *

captcha

Полетата отбелязани със * са задължителни