Ние използваме съвременни и ефективни платформи при разработването на  уеб и  портални приложения.

Дейта Солюшънс непрекъснато инвестира в нови технологии, за да гарантира, че доставя технологични решения от най-високо ниво и качество на своите клиенти, което е основен приоритет на компанията.
Java базирани решения
Дейта Солюшънс има успешно реализирани големи проекти с Java технологии, предимно с Java Enterprise Edition (JEE), за различни клиенти.

Java EE Platform

 • Java Enterprise Edition 5, 6, 7

Java Application Servers

 • Oracle WebLogic
 • Oracle GlassFish
 • WildFly
 • Tomcat

Business Process Management

 • Activiti BPMN

Portal Products

 • Liferay
Microsoft .Net
Дейта Солюшънс е сребърен парньор на Microsoft.

Компанията успешно  разработва и внедрява проекти, при използване на последните технологични решения на Microsoft.

 • .NET Framework v3.0, 3.5, 4.0
 • C#
 • ADO .NET
 • EntityFramework v5, 6
 • WCF / Soap Services
 • NET WebForms
 • NET MVC v4, v5
 • WinForms
 • WPF/Silverlight
 • XML/XPath/XSL
 • SharePoint Server
Бази Данни
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle Server
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • Cassandra
 • Neo4j