Ние разработваме високотехнологични и иновационни софтуерни продукти и системи.

Независимо от вида на продукта, който разработваме, ние винаги използваме Agile методологията, за да осигурим  най-доброто възможно качество на продукта, при изключително къс срок за доставка за клиентите (Time To Market), както и внедряване на последните иновативни технологични  решения.

С разработката на софтуер осигуряваме на нашите клиенти:

 • гъвкавост и доставка на изискваните продукти, когато се появи необходимост от тях
 • съсредоточаване върху бизнес целите
 • спестяване на скъпите инвестиции за поддържане на собствен ИТ квалифициран персонал
 • сигурност и спокойствие, че имат високо-технологичен партньор, на който могат да разчитат, за реализиране на идеите си за нови софтуерни продукти и услуги
Проучване и Анализ
Дейта Солюшънс  в тази фаза се запознава с бизнес областта и се обсъждат изискванията на клиента.  Работим съвместно с Продукт собственика, за да бъдат ясно определени потребностите и изискванията, които софтуерното решение трябва да реализира, определя се пътна карта – план, който ще се изпълнява.
Разработка и внедряване
Дейта Солюшънс използва Scrum платформата (Scrum framework)  от Agile методологията за софтуерния си процес.  Scrum e една от най-ефективните методологии за разработване на софтуер, осигуряваща високо качество и бързо внедряване на изменящите се изисквания в процеса на разработка.

След всеки спринт всички резултати са налични за преглед и потвърждение от собственика на продукта. С  разработването на последния спринт  софтуерното приложение е напълно завършено и готово за внедряване в продукционна среда.

2

Дейта Солюшънс използва методология за разработка на софтуерни приложения, Agile/Scrum, при:

 • поддръжка на приложения
 • усъвършенстване и подобряване на съществуващи приложения
 • миграция на приложения
 • ре-инженеринг на приложения
Използвани технологии в Дейта Солюшънс
Поддръжка
Дейта Солюшънс осигурява поддръжка на внедрените софтуерни продукти, като обезпечава стабилност, гъвкавост и бързо отразяване на технологичните промени.

При това, Дейта Солюшънс не само извършва поддръжка по направени заявки от клиентите, но основаната цел е усъвършенстване на  софтуерното решение, чрез  функционални и технологични подобрения, което осигурява увеличение стойността продукта за неговите потребители.

Дейта Солюшънс предоставя следната поддръжка:

 • Продукционна критична поддръжка – 24/7 техническа поддръжка с фиксиране на проблеми и мониторинг
 • Поддръжка на приложения – разработка на нови функционалности и подобрения, рефакторинг и инсталиране на нови версии
 • Поддръжка на системната инфраструктура – администриране на бази данни и приложни сървъри, подобрение на производителността и инсталиране на нови версии