Ние поемаме отговорността за извършване на поддръжката в производствена среда.

Дейта Солюшънс предоставя професионална поддръжка на цялата ИТ инфраструктура на клиентите си за осигуряване на нейното надеждно и ефективно функциониране.

Дейта Солюшънс извършва поддръжката  в съответствие с ISO 20000-1:2011 за управление на ИТ услугите (ITSM-ITIL v3),

като осигурява следните услуги:

Мониторинг
Извършване на 24/7 мониторинг на критични приложения, приложни сървъри и сървъри за бази данни, хардуер и за осигуряване на необходимата производителност и наличност. Поддържащият екип незабавно се уведомява при влошаване характеристиките на инфраструктурата или пропадане на услуга.

  • Мониторинг на приложения
  • Мониторинг на сървъри
  • Мрежово и отдалечено администриране
  • Менажиране на логове
  • Бекъп и възстановяане
Администриране на приложения
Предлагаме 1-во, 2-ро и 3-то ниво на поддръжка на приложения, разработени от Дейта Солюшънс , като услугата включва:

  • Откриване и регистриране на проблем, анализ и доставка на решение
  • Доставка на временно решение и горещи фиксове
  • Нови релийзи и ъпдейти
Одит на сигурността
Планирани ъпдейти на патчове за сигурността, антивитусна и спам защита, мрежова сигурност и одит на сигурността на приложения.
Усъвършенстване на приложения/системи
Дейта Солюшънс разработва и внедрява нови функционалности за приложения, миграция или разширяване на текущи приложения за продължаване тяхното използване и поддържане в съответствие с изискванията на клиентите.