Ние правим вашите софтуерни приложения по-ефективни, модерни и конкурентни.

Дейта Солюшънс предлага услугата по реинженеринг, модернизация  и миграция на съществуващи приложения, с което предпазва клиентите си от прекъсване на бизнес услуги и минимизира риска, при използването на остарели технологично критични приложения.

Чрез тези услуги, Дейта Солюшънс освен, че инкорпорира в новите системи високотехнологични решения, следвайки индустриално доказаните методологии, но помага на клиентите си да извършат ИТ трансформации в съответствие с техните стратегически бизнес цели.

С услугите по модернизация и миграция на приложения помагаме на клиентите си да трансферират критичните си  приложения от техните остарели платформи и технологии  към последните и иновативни технологии . Използвайки нашата методология, най-добрите практики  и технологии, ние успешно мигрираме клиентските бизнес приложения.

Ние можем да предоставим помощ във всеки аспект на този преход, от консултация до разработване, внедряване и поддръжка в продукционна среда.

Услугите по модернизация включват:

  • Интеграция на съществуващите приложения в съответствие с бизнеса изискванията
  • Реинженеринг на системите и бизнес логиката върху нови архитектури и платформи
  • Миграция на данните – замяна на старите приложения с нови и мигриране на данните в новите приложения, при запазване интегрираността на данните.