Microsoft
Microsoft
Amdocs
Amdocs
ВУЗФ
ВУЗФ
BNP PARIBAS
BNP PARIBAS
УниКредит Булбанк
УниКредит Булбанк
Пирогов
Пирогов
Община Хасково
Община Хасково
Мтел
Мтел
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на труда и социалната политика
Национален Статистически Институт
Национален Статистически Институт
Национална Агенция за Приходите
Национална Агенция за Приходите
Главна Инспекция по Труда
Главна Инспекция по Труда
ЕРАТО
ЕРАТО
УниКредит факторинг
УниКредит факторинг
Берета Трейдинг
Берета Трейдинг
ВиК Хасково
ВиК Хасково

АСПИ ЕЛ ООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

АЯКС-90 ООД

Дейта Солюшънс внедри система за обслужване на склад и продажби. Фирмата е предпочетена и за системен интегратор.

БУЛ БЪЛГАРИЯ АД

Услуги по проектиране и разработка на софтуер.

БУЛБАНК АД

Дейта Солюшънс разработи външни приложения и интерфейси за ИБИС. В сътрудничество с АДИС ЛАБ.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД – ХАСКОВО

Дейта Солюшънс внедри на информационната система PROMOTER AQUA®.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – ПЕРНИК

Дейта Солюшънс извърши анализ на съществуващата система и проектиране на нова информационна система .

VARDAR 03 A.D. – MACEDONIA

Дейта Солюшънс внедри система за финасово управление.

ДСД ООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

ЕКСПИРИАН СКОРЕКС – БЪЛГАРИЯ

Дейта Солюшънс е предпочетена за системен интегратор.

ЕРАТО АД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

EM ТРЕЙД ООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

MAJAMI INTERNATIONAL – MACEDONIA

Дейта Солюшънс внедри система за финасово управление.

МБАЛСМ ПИРОГОВ

Дейта Солюшънс е предпочетена за системен интегратор.

МОБИЛТЕЛ АД

Дейта Солюшънс изпълнява проект за бизнес анализ на информационната система.

ОБЩИНСКА БАНКА АД

Дейта Солюшънс изпълни проект за оценка на внедряване на система за оценка на риска.

ПК ЕЛМАЗТЕКС (DAIMOND)

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

РУЕН МАШИНАРИ ЕООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

ТЕ-ДА ООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.

ТРАКИЯ ЕКСПОРТ ООД

Дейта Солюшънс е предпочетена за системен интегратор.

ХЕР 1 ООД

Дейта Солюшънс внедри информационната система PROMOTER®.