Нашите служители са най-важния актив на компанията.

Процесът на намиране и назначаване е свързан с откриване на всеотдайни, ентусиазирани и търсещи техно иновациите кандидати.

Ние им предоставяме необходимата среда и проекти за развитие.

Работата, която нашите служители ежедневно изпълняват е част от кариерата им, а не просто си вършат работата.

Отворени позиции: