Ние предоставяме технологична експертиза и поддръжка на операциите на клиентите си.

Дейта Солюшънс предлага изнесени ИТ услуги, чрез свои екипи, като освен техническите умения и експертиза, Дейта Солюшънс осигурява на клиентите си внедряване и поддръжка на високо технологични ИТ  решения за изпълнение  на техните бизнес стратегически цели.

Дейта Солюшънс осигурява пълен набор от изнесени услуги за всяка фаза от процеса на разработка на софтуер.

С изнесените ИТ услуги, Дейта Солюшънс осигурява на клиентите си високо-квалифициран ИТ персонал в областта на бизнес анализа, софтуерната разработка, тестването и системното администриране, както и в управлението на проекти.

Дейта Солюшънс екипи:

  • от софтуерни инженери разработват и поддържат приложения за кредитния процес на финансови институции
  • от бизнес анализатори, софтуерни инженери, QA инженери и проектни ръководители работят за мобилните телекомуникационни оператори
  • системни инженери предоставят ИТ поддържащи услуги в здравеопазването