+180 2998 5590Mon. - Fri. 10:00-22:00

Новини

октомври 18, 2016

Дейта Солюшънс с успешна сертификация съгласно стандарт ISO 14001:2004

В началото на м.септември 2016 година нашата компания успешно се сертифицира по изискванията на стандарт ISO 14001:2004.

Това е четвъртия по ред световно признат стандарт, който Дейта Солюшънс реши да имплементира в своята дейност.

ISO 14001:2004  е специализиран стандарт  по отношение на опазването на околната среда. Серията стандарти ISO 14000 се отнася за управление на околната среда, като регламентира основни  насоки за организациите, с оглед намаляване вредното въздействие върху околната среда, постигане непрекъснато усъвършенстване и опазване на околната среда.

Независимо от факта, че ИТ индустрията не е рискова по отношение на замърсяване на околната среда, ние сме убедени, че можем да допринесем и да сведем до минимум вредното въздействие върху природата и ефективното използване на природните и енергийни ресурси.