Услуги

Разработка на софтуер

Дейта Солюшънс разработва софтуер по поръчка, като осигурява …

Повече

Изнесени услуги

С изнесените ИТ услуги, Дейта Солюшънс помага на клиентите си …

Повече

Модернизация

Дейта Солюшънс предлага услугата по реинженеринг, модернизация …

Повече

Поддръжка

Дейта Солюшънс предоставя професионална поддръжка …

Повече

За нас

За да отговорим на нуждите на нашите клиенти, ние осигуряваме непрекъсната подкрепа и експертиза по време на разработването и внедряването на информационните системи. По този начин помагаме на своите клиенти да увеличат производителността и да намалят разходите в ежедневните си бизнес дейности.
Вижте Повече за нас

Проекти

Система за Управление на Плащанията

Система за управление на парични средства, плащания, управление на депозити, продажба на услуги и оборудване …

Вижте Повече

Краткосрочната Бизнес Статистика

Краткосрочната Бизнес Статистика осигурява необходимата информация за изчисляване на краткосрочни икономически показатели (месечни и тримесечни) …

Вижте Повече

Система за Управление на Кредитния Процес

Системата за управление на кредитния процес комбинира front-end и back-end функционалности в един софтуерен продукт, като интегрира високо ниво на сигурност …

Вижте Повече